Du måste registrera dig och logga in för att kunna göra ett quiz, genomföra hela kursen samt för att kunna få ett diplom.

Grund och nödvändigt intensiv bearbetning ger maximal nytta

Vid förflyttning och spridning av stora massor gäller det att se till att marken inte packas. Undvik därför spridning av jordförbättringsmedel på våren och sent på hösten, när marken är fuktig och därmed packningskänslig.

För att de organiska jordförbättringsmedlen ska göra som mest nytta i grödornas rotzon bör man mylla ned dem grunt (max. 15 cm) i marken och blanda in dem effektivt. När stora mängder organiskt material tillförs till marken kan växternas tillväxtstart störas. Det är en följd av den snabbt ökande mikrobiologiska aktiviteten som kan leda till så kallad kväveimmobilisering, där kväve binds i mikroberna istället för att vara tillgängligt för växterna, direkt efter spridningen.

Exempel på intensiv ytkompostering av grönmassa. Källa: Simon Jöhr, Emmental Waldhof, Inforama, CH.

Organiska jordförbättringsmedel har oftast bäst effekt om de myllas ned i marken, och det kan också minska risken för eventuella luktproblem för närboende. Efter nedmyllningen är det bra att vänta några dagar eller upp till en vecka innan sådd så att marken har stabiliserats. Spridningen av organiska jordförbättringsmedel kan upprepas med några års mellanrum med utgångspunkt i balansen mellan tillfört och bortfört fosfor och kalium. Som beslutsstöd kan man använda sin egen markkartering, växtodlingsplan eller en beräknad växtnäringsbalans för gården. Tillverkare ska också kunna tillhandahålla exakta innehållsförteckningar som visar att oönskade ämnen som tungmetaller inte överskrider fastställda gränsvärden.