Välkommen till kursen Regenerativt jordbruk – vi är glada att du har hittat hit.

Regenerativt jordbruk är en kostnadsfri onlinekurs framtagen för jordbrukare, rådgivare och studenter på lantbruksskolor men den är öppen att gå för vem som helst. Kursen består av elva delkurser som ger både en överblick och en djupdykning i vad som kan förbättra jordhälsan på våra åkrar och betesmarker. Kursen är skapad i samarbete med jordbrukare, forskare, jordbruksrådgivare och andra aktörer i livsmedelskedjan.

Under sommar och höst 2024 lanserar vi delkurserna successivt.

Kursen består av elva delkurser:

 1. Introduktion till regenerativt jordbruk
 2. Marken
 3. Mångfald
 4. Kolet, vattnet, klimatet
 5. Sätt åkern i skick
 6. Maximera fotosyntes, mikrober och skydd
 7. Markförbättring med hjälp av yttre insatser
 8. Minimera störningen
 9. Fördjupning
  • Agroforestry
  • Ökad biologisk mångfald
  • Produktionsvallar
  • Holistisk betesplanering för regenerativ betesdrift
  • Odling av grönsaker, rotfrukter och bär
  • Våtmarksodling
 10. Ekonomisk planering
 11. Mät och observera

Varje delkurs är upplagd som en egen mini-kurs med lektioner och uppgifter. Efter godkänd genomgång av varje del kan du ladda ner ett diplom från din profil som visar att du klarat av kapitlet.

Vi kommer under sommaren och hösten 2024 att lansera delkurserna successivt.

Registrera dig här så skickar vi en notifikation på email när ett nytt kapitel blir tillgängligt.

Om du är lärare och vill använda kursmaterialet inom din verksamhet så ange det när du registrerar dig. Vi kontaktar dig för att diskutera upplägget.

Vi hoppas att kursen ger dig såväl kunskap som inspiration!

Regenerativtjordbruk.nu drivs av Svensk Kolinlagring – ett initiativ, ett samarbete och en gemensam plattform för att öka kolinlagringen och andra ekosystemtjänster i svenskt jordbruk.

Kursen är utvecklad och anpassad till svensk kontext med finansiering från Svenska Postkodstiftelsen, Fazer och Länsförsäkringar Halland.

Registrera dig