Integritetspolicy

Svensk Kolinlagring följer den allmänna dataskyddsförordningen även känd som General Data Protection Regulation (GDPR), EU General Data Protection Regulation (GDPR, Art. 13 and 14) REGULATION (EU) 2016/679

Insamling av information

Svensk Kolinlagrings insamling av information på denna site sker via ett registrerings- eller ett kontaktformulär. Personer som Svensk Kolinlagring är i kontakt med uppmuntras enbart uppge den information som är relevant för att driva programmet.

Personuppgifter

Personuppgifter insamlas med samtycke eller då informationen vid en intresseavvägning anses kunna vara till nytta för Svensk Kolinlagring som program utan olägenhet för individen.

Behandling av personuppgifter skall ske i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). 

Om en person önskar få sina personuppgifter raderade, kommer detta att göras inom 30 dagar. Personuppgifter kan också begäras ut och vid behov rättas eller korrigeras.

Gallring

Gallring av personuppgifter sker löpande då en intresseavvägning inte längre berättigar ett innehav för  Svensk Kolinlagring. All hantering av information och personuppgifter skall följas upp i anslutning till årsskiftet – dvs under december/januari varje år – då också samtliga platser för informationslagring skall inventeras och utvärderas av en medarbetare på Svensk Kolinlagring. Gallring skall då ske av icke-relevant information samt felaktigt lagrad och/eller ostrukturerad information.

Informationstyper

Informationstyper som hanteras i denna applikation är namn, e-post och postnummer.

Datalagring och -säkerhet

Data för denna tjänst lagras inom EU. Enbart medarbetare, eller kontrakterad underleverantörs medarbetare, har tillgång till persondata och detta i syfte för att utföra sitt arbete. Varje användare har ett individuellt användarnamn och lösenord för system och databas. Databasen är placerad på en server som är inlåst och enbart kan nås av personer med specifik behörighet och arbetsuppgifter som gör att de behöver ha access. Servern är skyddad av en brandvägg och tekniska säkerhetssystem.

Läs mer

Kontakt

Vid frågor eller funderingar kontakta oss via kontaktformuläret.