Ekonomi

Här får vi en grundlig genomgång av hur man bäst lägger upp sin produktion och investeringar för att förbättra lönsamheten. Det finns också ett avsnitt om alternativa inkomstkällor såsom kolmarknader.

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis
Kom igång
Denna kurs är för närvarande stängd

Kommer snart