Fördjupning

Denna delkurs är en samling av texter som handlar om specifika metoder eller system där vi kan gå in mer på djupet. Vi går igenom agroforestry; ökad biologisk mångfald; produktionsvallar; holistisk betesplanering för regenerativ betesdrift; odling av grönsaker, rotfrukter och bär; och våtmarksodling.

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis
Kom igång
Denna kurs är för närvarande stängd

Kommer snart!