Mångfald

Denna delkurs handlar om biodiversitet som ett av våra viktigaste hjälpmedel inom jordbruket. Artsamspelet ger oss resiliens i en värld som ständigt förändras om vi lär oss att ta hand om det på rätt sätt. Vi kommer bland annat gå igenom hur vi kan ta hand om pollinerare och skapa livsmiljöer för andra nyttodjur som kan reducera antalet skadeinsekter i både åkerlandskap och i andra jordbruksmiljöer.

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis
Kom igång
Denna kurs är för närvarande stängd

Kommer snart!

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

 • Biologisk mångfald – en del av jordbrukarens vardag
 • Biologisk mångfald betyder liv
 • Biologisk mångfald – vårt gemensamma nätverk
 • Klimat och biologisk mångfald
 • Den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet är ett kulturarv
 • Biologisk mångfald är avgörande för oss människor
 • Vad händer om den biologiska mångfalden minskar?
 • Mångfalden av markorganismer minskar behovet av bevattning, gödsel och växtskyddsmedel
 • Biologisk mångfald ger bättre skörd
 • Pollinerarna ger dig högre skörd och bättre kvalitet
 • Mångfalden kan förbättras med små steg
 • Bete kan öka mångfalden