Mät och observera

Här får vi lära oss hur vi gör för att se om de metoder som vi använder faktiskt leder till det vi vill åstadkomma: en förbättrad jordhälsa? Här får vi en genomgång av olika mät- och analysmetoder såsom satellitbilder och markkartering, men också en genomgång av enkla men värdefulla observationer man själv kan göra i fält för att mäta framsteg.

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis
Kom igång
Denna kurs är för närvarande stängd

Kommer snart!