Minimera störningar

Denna delkurs handlar om en annan av regenerativt jordbruks viktigaste principer: att störa jorden så lite som möjligt vare sig det är mekaniskt eller kemiskt. Kapitlet är uppdelat i två delar varav den första ger oss en inblick i olika former av jordbearbetning och maskiner och den andra om olika biologiska och kemiska former av växtskydd.

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis
Kom igång
Denna kurs är för närvarande stängd

Kommer snart!