Du måste registrera dig och logga in för att kunna göra ett quiz, genomföra hela kursen samt för att kunna få ett diplom.

Dina åkrar

Fundera på dina åkrar, i vilket skick är de? Ifall du inte har en egen gård kan du använda gården på den skola eller det universitet du studerar vid, eller göra uppgiften tillsammans med någon lantbrukare du känner med hjälp av följande frågor: