Du måste registrera dig och logga in för att kunna göra ett quiz, genomföra hela kursen samt för att kunna få ett diplom.

Intro till regenerativt jordbruk – quiz

Svara på frågorna nedan för att erhålla ditt diplom för första delen av kursen om regenerativt jordbruk.