Introduktion till regenerativt jordbruk

Denna delkurs ger en översikt över vilka principer man ska följa för att bruka sin mark på ett regenerativt sätt. Vi går igenom viktiga ekosystemprocesser i landskapet som vi försöker förbättra för att kunna leva inom planetens gränser och hur vi kan observera dem för att veta om vi rör oss i rätt riktning.

Det regenerativa jordbruket handlar om att samarbeta med och till och med stärka ekosystemen som jordbruket är beroende av. Att arbeta med naturen är den röda tråden i regenerativt jordbruk. Friska ekosystem och levande jordar gynnar jordbrukaren, miljön och hela samhället på flera olika sätt.

I praktiken handlar regenerativt jordbruk om att bygga friska jordar som myllrar av liv – både de grödor vi producerar och det liv som är kännetecken och grundförutsättning för hälsosamma ekosystem. Insikten om hur människor och ekosystem är sammankopplade och beror av varandra är en stark drivkraft i detta.

I den här delkursen ger vi en introduktion till detta tankesätt – att se människa och natur, jordbruk och ekosystem som sammanlänkade. Vi går igenom viktiga processer i ett ekosystem och hur man kan lära sig förstå hur naturen mår. Vi beskriver också jordbrukets kopplingar till globala miljöproblem – och hur det faktiskt kan vara nyckeln till att lösa dem.

Denna delkurs är baserad på BSAGs kurs Grunderna i regenerativt jordbruk. Omskriven och anpassad till svensk kontext av Åsa Vilhelmsson och Kristina Forsberg, lärare för kursen Regenerativt lantbruk och Holistic management på Bäckedals folkhögskola. Med tillägg och redigering av Christina Berneheim, rådgivare Svensk Kolinlagring och Marika Haeggman, Albaeco.