Du måste registrera dig och logga in för att kunna göra ett quiz, genomföra hela kursen samt för att kunna få ett diplom.

Terminering av grödan

Tidpunkten då man avslutar fånggrödan påverkar markens temperatur och fuktighet, omsättning av näringsämnen och bearbetning och sådd. Om fånggrödan får stå kvar över vintern, har den störst effekt för att minska på näringsämnesurlakning och erosion samt öka kolinlagringen.

Nyttan av växttäcke året om är särskilt påtaglig i södra Sverige då de regniga och snöfattiga vintrarna blir vanligare. Detta är en bra anledning att se över vilken tidpunkt grödan avslutas. Det kan också vara bra att se över olika lösningar för olika skiften.

Grödan kan avslutas mekaniskt eller kemiskt, och det finns många olika metoder. På hösten kan grödan utnyttjas som foder, bearbetas och till exempel genast besås med höstsäd, eller lämnas att växa till följande vår. Växtligheten kan också störas med en lätt bearbetning eller bete. Alternativt kan man plöja ner grödan eller bearbeta grunt på våren. Huvudgrödan kan också direktsås i fånggrödan.

Här följer filmexempel från FIBL i Schweiz och från rådgivning i Tyskland som visar grunda bearbetningar och olika arbetssätt för att stoppa tillväxten. Dessa metoder också användas för att terminera mellan- och gröngödslingsgrödor:

Vänligenacceptera marknadsföring- cookies för att titta på den här videon.
Vallbrott med grunt arbetsdjup, 8 olika maskiner (OBS! Schweizertyska med engelska undertitlar).
Vänligenacceptera marknadsföring- cookies för att titta på den här videon.
Vallbrott med grunt arbetsdjup, ett mindre antal maskiner än ovan (OBS! Schweizertyska).
Vänligenacceptera marknadsföring- cookies för att titta på den här videon.
Jämförelse kemisk och mekanisk bekämpning för terminering av grödor (OBS! Tyska).
Vänligenacceptera marknadsföring- cookies för att titta på den här videon.
En svensk jämförelsestudie: mekaniskt vallbrott med olika maskiner och med glyfosat.
Visste du att?
Vänligenacceptera marknadsföring- cookies för att titta på den här videon.

Ett intressant sätt att avsluta fånggrödor eller ettåriga sommargrödor är, att välta ner grödan och så direkt i den vältade grödan, som i videon ovan. Du kan också söka efter fler videor, på till exempel YouTube, med sökordet Roller Crimper.

Då man sår direkt i fånggrödan ska man se till att fånggrödan är tillräckligt förstörd. Annars kan en del växtarter bli kvar som ogräs eller bilda allelopatiska föreningar och på det sättet förhindra eller hämma huvudgrödans tillväxt. På våren är det aktuellt med etablering av en ny fånggröda samtidigt med huvudgrödan eller strax efter groningen till exempel vid blindharvningen.