Maximera fotosyntes, mikrober och skydd

Denna delkurs ger oss en inblick i kanske en av de viktigaste principerna för ett regenerativt jordbruk: att hålla levande rötter i jorden så lång tid som möjligt. Här lär vi oss om olika växtföljder, olika former av samodling, och effekterna av bra täckgrödor (fång-, botten- och mellangrödor). Här kommer vi igen in på vikten av biodiversitet även inom ett fält.

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis
Kom igång
Denna kurs är för närvarande stängd

Kommer snart!