Kolet, vattnet och klimatet

Denna delkurs handlar om hur dessa faktorer är nära sammankopplade. Kolet är ett centralt grundämne för allt liv på jorden. På åkern är kolet viktigt för att grödorna ska växa, men det finns alltför stora mängder av det i atmosfären vilket accelererar klimatförändringarna. Vi kommer lära oss om var kollagrena finns och hur stora de är, hur den mikrobiella kolpumpen fungerar, och hur vi kan förbättra den vattenhållande förmågan i våra jordar.

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis
Kom igång
Denna kurs är för närvarande stängd

Kol, vatten och klimat är nära sammankopplade. Kolet är ett centralt grundämne för allt liv på jorden, och på åkern är kolet viktigt för att grödorna ska växa. Men i atmosfären finns alltför stora mängder kol i  form av koldioxid som accelererar klimatförändringarna. Klimatförändringarna påverkar i sin tur både kolets och vattnets naturliga kretslopp.

Denna delkurs är baserad på BSAGs kurs Grunderna i regenerativt jordbruk. Texten är omskriven och anpassad till svensk kontext av Sanna Magnusson, Svensk Kolinlagring. Faktagranskning har utförts av Håkan Wallander, professor i mikrobiologisk ekologi, Lunds universitet . Tillägg och redigering har gjorts av Christina Berneheim, rådgivare Svensk Kolinlagring och Marika Haeggman, Albaeco.