Du måste registrera dig och logga in för att kunna göra ett quiz, genomföra hela kursen samt för att kunna få ett diplom.

Dina skiften

Välj och beskriv tre skiften, ställ sedan varför-frågor för att identifiera grundproblem och komma på lösningar.