Sätt åkern i skick

Denna delkurs ger oss en fördjupning i vanliga problem som uppstår i en åkermark och hur vi kan hitta lösningar på dem med hjälp av olika metoder. Vi kommer gå igenom hur man enkelt kan studera den egna jorden, olika näringsämnenas egenskaper, hur den vattenhållande förmågan kan ökas samt hur man hanterar markpackning.

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis
Kom igång
Denna kurs är för närvarande stängd

Kommer snart!