Du måste registrera dig och logga in för att kunna göra ett quiz, genomföra hela kursen samt för att kunna få ett diplom.

Identifiera problemen så att de kan åtgärdas

Det krävs både kunskap och långsiktigt arbete för att bevara och förbättra jordhälsan. Åkerjorden är utsatt för många påfrestningar. Den ska tåla dagens omväxlande väderförhållanden med allt från torka till skyfall, och samtidigt producera goda skördar. Samtidigt utsätts den för markpackning, problem med vattenhushållning och ensidiga växtföljder och andra faktorer som tär på jordhälsan. Om flera problem hopas på samma skiften påverkas skiftenas avkastningsförmåga och skördesäkerhet. 

Det är viktigt att lägga tid och energi på att analysera, följa upp och planera åtgärderna på åkern. Nyttan av dessa åtgärder kommer att växa med åren. Lyckligtvis är det jordbrukaren själv som ansvarar för jordhälsan på sina åkrar, och man kan göra mycket för att förbättra tillståndet med årliga odlings- och förbättringssåtgärder.

Genom att ställa frågor till dig själv, kan du hitta lösningar till åkerns problem. Oftast är det mest givande att lösa problemen tillsammans med andra jordbrukare. Foto: Christina Berneheim.

För att kunna rätta till olika problem på våra åkrar kan vi ställa oss en rad frågor som hjälper oss att reda ut orsaken till problemen.

Ett bra sätt att ta en ögonblicksbild på skiftet, är att ställa följdfrågor.

Till exempel:

 • Det växer dåligt på en del av åkern. Varför? 
  • Marken är väldigt packad där. Varför? 
   • Området används som en genomfart där vi kör tunga maskiner. Varför? 
    • Det är det enda stället vi har för att kunna nå andra fält. Varför? 
     • Vi har inte haft tid och en bra plan för att skapa andra genomfarter som inte påverkar den här åkern negativt.
      • Lösning: Vi behöver en plan och ta oss tid att för att lösa det här problemet med alternativa genomfarter. 
Please log in to join the chat