Du måste registrera dig och logga in för att kunna göra ett quiz, genomföra hela kursen samt för att kunna få ett diplom.

Näringsämnesnivåer på dina skiften

I den här uppgiften ska du titta närmre på näringsämnesnivåerna på dina skiften. Du kan till exempel använda dig av Eurofins tolkningsanvisningar för åkermark eller tolkningsanvisningar för frukt-, bär- och grönsaksodling.