Du måste registrera dig och logga in för att kunna göra ett quiz, genomföra hela kursen samt för att kunna få ett diplom.

Dränering på åkern

En fungerande dränering är viktig för jordens bördighet. Nackdiken och utfallsdiken ska hållas öppna och man ska hålla koll på deras vattenflöde.

När underhållet av täckdikena ska skötas kan dessa frågor vara vägledande i vad som behöver åtgärdas:

  • Är utfallsöppningarna öppna?
  • Fungerar uppsamlingsbrunnarna?
  • Är dräneringshöjden tillräcklig?
  • Är vattenflödet tillräckligt, dvs. 1 liter/sekund/hektar?
  • Finns det träd på dikesrenarna som står för nära täckdikena? Träd ska tas ner eller deras rotsystem skäras av på ca 15 meters radie från täckdikena

Kom ihåg att kontrollera grundvattennivån på skiftet och undersök dräneringshöjden med en uppgrävd grop. Effektivisera dräneringen vid behov, kontakta en täckdikningsplanerare (alternativt en bevattnings-/dräneringsrådgivare). Med tanke på dräneringen är det viktigt att också beakta åkerns ytform och sänkor. Fundera på om vattenhushållningen kan förbättras till exempel genom att plana ut ojämnheter på åkern.

Det kan vara en bra idé att som jordbrukare ta hjälp av “Greppa Näringen” och välja passande rådgivningsmoduler:

12 A  Markpackning
12 B Bördighet och kolinlagring (Växtodlingsgårdar)
14 D Översyn av dränering
14 U Underhåll av diken

Här finns en lista på alla rådgivningsmoduler som Greppa Näringen tillhandahåller