Du måste registrera dig och logga in för att kunna göra ett quiz, genomföra hela kursen samt för att kunna få ett diplom.

Åkermarkens vattenhushållning

Vattenhushållning handlar om hur jordbrukaren kan observera och optimera vattenhushållningen i sina åkrar. De viktigaste sätten att förbättra vattenhushållningen är att förbättra åkerns vattengenomsläpplighet, struktur och dränering.

I följande avsnitt kommer vi gå igenom dränering och täckdikning. Torrläggning av mark behandlas inte här då det numera är väl belagt att när mark som tidigare var sank och blöt får kontakt med syre igen ökar nedbrytningen av materialet och vi får en ökad koldioxidavgång (läs mer i delkurs 9 om odling på organogena jordar). Torrläggning var tidigare vanligt i många områden i Sverige som en del av utvecklingen och expanderingen av jordbruksmark. Eftersom vi nu vet att vi gör mer skada än nytta när vi torrlägger områden så ingår inte detta som ett verktyg inom regenerativt jordbruk.

Mer än hälften av den svenska åkerarealen är beroende av fungerande markavvattningsanläggningar så som täckdiken, diken och invallningar. För att lära dig mer om markavvattning i svenska förhållanden nu och i framtiden läs gärna Jordbrukets markavvattningsanläggningar i ett nytt klimat.