Du måste registrera dig och logga in för att kunna göra ett quiz, genomföra hela kursen samt för att kunna få ett diplom.

Rätt tid för tunga arbeten

Tunga arbetsmoment ska göras vid en tidpunkt när marken är lagom fuktig och inte blöt. Upptorkning av åkrar genom avdunstning och utan växtlighet sker långsamt. För en snabbare torkning krävs också den avdunstning som sker via växtligheten. Till exempel torkar råg eller höstrybs effektivt upp marken på våren. Om dessa används som övervintrande fånggrödor minskas packningsrisken på våren. Ännu effektivare blir markens upptorkning med hjälp av vallar.

Växterna torkar upp marken endast när de växer. När beståndet är moget upphör avdunstningen.

När grödorna på åkern mognat upphör avdunstningen från dem och de snabbar inte längre på markens upptorkning. Det leder tyvärr ofta till att åkern vid tiden för höstbruket har hunnit bli våt igen på grund av regn efter skörden. I värsta fall har regnet kommit före skörden, och skördemaskinerna har packat den fuktiga jorden. Marken kan hållas torrare efter skörden om man odlar antingen en fånggröda som såtts in som bottengröda eller en snabbväxande fånggröda som såtts efter skörden.  

 Men åkern är oftast torrast efter vall- och höstsädsskörden, i slutet av juli eller början av augusti. Då är särskilt lerjordens hållfasthet så hög att man kan utföra tung markbearbetning, transportera dikesjord, genomföra ytformning av åkern och sprida jordförbättringsmaterial. Om man också hinner sprida stallgödseln under den torra tiden behöver man inte tömma gödselförrådet på hösten eller våren när marken åter är som känsligast för markpackning.