Du måste registrera dig och logga in för att kunna göra ett quiz, genomföra hela kursen samt för att kunna få ett diplom.

Rätt däck och däcktryck är viktigt

En grov tumregel för markpackningsrisken är att belastningen på marken bör vara högst hälften av markens förkonsolideringstryck. Med förkonsolideringstryck menas den största belastning marken redan utsatts för. Enligt tumregeln skulle till exempel det största tillåtna däcktrycket på mojord vara 0,75 bar på fuktig jord och 0,85 bar på torr jord. På molera skulle det största tillåtna däcktrycket vara 0,5 bar på lagom fuktig jord och 1,25 bar på kruttorr jord. Områdena på bild 19 visar situationer där däcktrycket borde vara under 0,5 bar eller där trycket kan vara över 1,0 bar. Denna grova uppskattning ersätter ändå inte en noggrannare planering med till exempel Terranimo-verktyget.

Siffrorna i diagrammet visar hållfastheten hos torr respektive fuktig jord beroende på hur hög lerhalten är. På jordar med hög lerhalt förändras hållfastheten snabbast då markfuktigheten förändras.
Fundera på:

Bekanta dig med Terranimo-verktyget. Gå in på sidan www.terranimo.world och testa hur olika faktorer inverkar på skiftets packningsrisk. Välj en traktor ur din maskinpark och ett arbetsskede vars uppgifter du matar in i räknaren. Vad lade du märke till? Fundera på vad du kan ändra på för att minska packningsrisken.