Du måste registrera dig och logga in för att kunna göra ett quiz, genomföra hela kursen samt för att kunna få ett diplom.

Kontroll av markpackningsrisken

Att förhindra markpackning är en viktig åtgärd för att främja jordhälsan.

Du kan minska risken för markpackning genom att vara uppmärksam på följande faktorer: 

  1. Maskinernas vikt, val av däck, däcktryck och tillräckligt breda däckmontage (Här finns en bra räknare för beräkning av däcktrycket och uträkning av yttrycket)
  2. Rätt tidpunkt för arbeten på åkern 
  3. Genomtänkt bearbetning vid rätt tid, sparsamt men behovsanpassat; bearbetningen luckrar marken väl i lämpliga fuktighetsförhållanden och myllar ned växtrester.  
  4. Traktorns frontvikter, behövs de? 
  5. Bogserade arbetsmaskiner jämfört med burna; bogserade gynnar stora skiften
  6. Biologisk-mekanisk djupbearbetning vid rätt tidpunkt, där alvluckring kombineras med växter med djupt rotsystem. Djupluckring betyder inte vara väldigt djup, utan kan vara till markpackningens djup, i många fall 20-30 cm
  7. Genomtänkta åtgärder som anpassas till det specifika skiftet
  8. Planerad fälttrafik via CTF (Control Traffic Farming)
  9. Hopslagning av mindre skiften

Läs mer om markpackning i delkurs 8 Minimera störningen, avsnitt 1.